1061340983_note


Etykieta Dojo - obowiązująca na treningu (zajęciach).
• 1. Etykieta Dojo (miejsce treningu) jest zbiorem zasad regulujących zachowanie się
uczestnika w miejscu treningu karate i poza nim. Zawiera przysięgę, zasady etyczne oraz
ceremoniał, charakterystyczny dla treningów karate.
• 2. Uczestnik treningu jest zobowiązany do przestrzegania etykiety Dojo.
• 3. Wejście do Dojo - to nie tylko wejście do budynku, ale także wejście do miejsce gdzie
obowiązuje dyscyplina i idea doskonalenia się w aspekcie psychicznym i fizycznym.
• 4. Wchodząc do Dojo należy wykonać ukłon w pozycji stojącej (nogi połączone są piętami,
wyprostowane dłonie przy udach, pochylamy głowę w milczeniu).
• 5. Następnie należy pozdrowić będących w środku uczestników głośnym okrzykiem ?Osu? i
przyjmując pozycję zasadniczą ?fudo-dachi?.
• 6. Ukłony (oddawanie honorów) są zewnętrzną oznaką dyscypliny, kultury osobistej i
wzajemnego poszanowania
• 7. Bezpośrednio przed rozpoczęciem treningu, uczestnicy (uczniowie) ustawiają się w
szeregach według posiadanych stopni od prawego, twarzą w kierunku trenera lub instruktora. W przypadku równych stopni obowiązuje zasada senioratu (decyduje data
wcześniejszego zdanego egzaminu na stopień kyu/dan, pełniona funkcja lub oczywista
różnica wieku między uczestnikami).
• 8. W trakcie całego treningu obowiązuje cisza i podporządkowanie uczestników komendom
i poleceniom trenera lub instruktora prowadzącego trening.
• 9. Na komendę ?seiza? (usiądźcie) wszyscy siadają, przyklękając najpierw na lewe, a potem
na prawe kolano, siadają pośladkami na piętach, a zaciśnięte pięści kładą na pachwinach.
Ręce mają lekko ugięte w łokciach, plecy trzymają wyprostowane, kolana rozchylone na
szerokość barków.
• 10. Prowadzący trening trener lub instruktor siada naprzeciw rzędu. Asystent lub najstarszy
stopniem w ramach ceremonii wydaje komendy Rozpoczynające lub kończące trening.
• 11. Na komendę ?Mokuso? uczestnicy zamykają oczy i spokojnie oddychając przygotowują
się do udziału w treningu. Na komendę ?Mokuso-yame? uczestnicy otwierają oczy.
Następnie trener lub instruktor obraca się o 180 stopni twarzą do uczestników, wtedy
prowadzący ceremonię podaje komendę: ?Sihan, Sensei lub Sempai-ni-rei? (ukłon dla
trenerów lub instruktora z użyciem tytułu posiadanego stopnia).Wtedy wszyscy kłaniają
się, kładąc pięści kostkami skierowanymi do ziemi, z głośnym okrzykiem ?OSU?!
• 12. Po ceremonii otwarcia uczestnicy treningu czekają na polecenia trenera lub instruktora.
• 13. Osoba spóźniona, po wejściu na salę (dojo) siada w pozycji ?seiza? i czeka na decyzję
trenera lub instruktora. Siadać należy twarzą do ściany przy wejściu.
• 14. Do szkoleniowców nie wolno zwracać się po imieniu. W zależności od posiadanego przez
niego stopnia, zwracamy się do niego używając odpowiedniego tytułu w języku
japońskim.
• 15. Trener lub instruktor posiadający stopień mistrzowski do 5 dana wzwyż nosi tytuł
?Shihan? (mistrz), od 1 do 4 dana ?Sensei? (nauczyciel). Do posiadacza wyższego stopnia
uczniowskiego należy zwracać się per ?Sempai?.
• 16. Rozmawiający z trenerem lub instruktorem a także posiadaczem starszego stopnia należy
stać w pozycji zasadniczej (fudo-dachi). Przed i po każdej rozmowie należy ukłonić się z
użyciem słowa ?Osu?!
• 17. Przed i po każdym wspólnym ćwiczeniu lub walce, należy ukłonić się partnerowi.
• 18. W czasie treningu kategorycznie nie wolno opuszczać sali zezwolenia instruktora.
• 19. Po zakończeniu treningu, wychodzący z sali należy przepuścić przodem trenera lub
instruktora i posiadaczy starszych stopni. Tą samą zasadę stosuje się w szatni, umywalni i
na całym terenie dojo.
• 20. W czasie treningu osobom w ubraniach cywilnych nie wolno przebywać na terenie dojo,
za wyjątkiem gości zaproszonych przez trenera lub instruktora.
• 21. Nie należy przynosić na trening wartościowych rzeczy. Za pozostanie ich w szatni, pełne
ryzyko i konsekwencje ponosi ich właściciel.
• 22. Palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i środków dopingujących na
terenie dojo, jest surowo zabronione.

Cytat dnia

Czy choćby najmniejsze osiągnięcie warte jest radości, jeżeli jego zdobyciu nie towarzyszyły ból i łzy?
Sosai Masutatsu Oyama

Czym jest karate?

Karate to japońska sztuka walki rozwinięta z systemów chińskich, będąca sposobem samoobrony nieuzbrojonej osoby, wykorzystującym techniki uderzeń i kopnięć.

Losowe zdjęcia

Urząd Miasta Nowy Targ
Stowarzyszenie finansowane przez Urząd Miasta Nowy Targ
Wspierają nas: