1737881625_note
 Stowarzyszenie NAJDUCH DOJO
IV Turniej Karate o Puchar Prezydenta Miasta
Katowice
kkskarate.pl
najduchdojo.pl
1
1. Termin i miejsce
27 październik 2017 godzina: 9:00
Szkoła Podstawowa nr 56
ul. Spółdzielczości 21 40-642 Katowice
2. Organizator
Stowarzyszenie Najduch Dojo
email: biuro@najduchdojo.pl
współorganizator: Urząd Miasta Katowice
3. Zasady rozgrywania konkurencjiKumite
odbywać się będzie wg zasad i regulaminu EKO oraz ustaleń Organizatora i Sędziego Głównego.
Sędzią głównym będzie Sensei Tomasz Najduch
Prosimy aby opiekunowie drużyn pilnowali kolejności startu swoich zawodników na poszczególnych matach
aby uniknąć niepotrzebnych przestojów. Nie stawienie się zawodnika w ciągu 1 min powoduje jego
dyskwalifikację.
4. Konkurencje dla roczników 2002- 2013 (dzieci od 5 roku życia do 15 włącznie- liczy się rok urodzenia)
 walka bezkontaktowa
 kata
 kumite
Jeśli w poszczególnych kategoriach będzie zbyt mało zawodników istnieje możliwość
połączenia z inną kategorią wagową. Po analizie zgłoszeń może wyniknąć konieczność innego
podziału kategorii.
Stowarzyszenie NAJDUCH DOJO
IV Turniej Karate o Puchar Prezydenta Miasta
Katowice
kkskarate.pl
najduchdojo.pl
2
5. Uczestnictwo i zgłoszenia
 w Turnieju mogą brad udział Kluby posiadające aktualne ubezpieczenia NW.
 w zawodach mogą wziąd udział kluby , które zgłoszą swój udział pod adresem http://sportec.in
od 1 .X do 23.10. 2018 roku.
Przy rejestracji proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na różnicę w kategoriach dziewczyn i chłopców.
23 października o 24:00 rejestracja zawodników zostanie automatycznie wyłączona.
 Do startu dopuszczeni będą zawodnicy i zawodniczki, którzy posiadają :
- czyste białe kimono
- pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju według załączonego wzoru
- aktualne badania lekarskie
- ochraniacze na golenie oraz piąstkówki, opcjonalnie chłopcy muszą byd wyposażeni w suspensorium a
dziewczynki w ochraniacze na piersi.
Uwaga opiekunowie : Każdy zawodnik ma przed przystąpieniem do walki założyd swoje ochraniacze na golenie
i piąstkówki. Organizatorzy nie zapewniają powyższego sprzętu osobistego.
Organizator zawodów zapewnia kaski oraz ochraniacze tułowia. Podczas zawodów można używad swojego
kasku za zgodą Sędziego Głównego.
W razie braku lub nieaktualnych badań odpowiedzialnośd za start zawodnika ponosi opiekun lub trener
danego klubu.
6. Opłata startowa: wynosi 40 zł za jednego zawodnika. Startowe jest płatne na miejscu w dniu zawodów.
7. Ramowy program zawodów:
8:30- 10:00- przyjazd ekip, weryfikacja zawodników (obowiązkowo: zezwolenia rodziców, aktualne badania
lekarskie oraz legitymacje szkolne),
10:00-10:30- narada sędziów
10:30- uroczyste rozpoczęcie
11:00- Walki bezkontaktowe włącznie z finałem (I,II,III mata )
I, II Mata – Kata we wszystkich kategoriach włącznie z finałem
III Mata- walki bezkontaktowe włącznie z finałem
12:30- 18:00
I, II,, III mata- kumite
18:00– dekoracje zwycięzców
Stowarzyszenie NAJDUCH DOJO
IV Turniej Karate o Puchar Prezydenta Miasta
Katowice
kkskarate.pl
najduchdojo.pl
3
W godzinach między 12-14 wydawane będą obiady.
8. Nagrody i wyróżnienia: każdy z uczestników otrzyma pamiątkę związaną z udziałem w turnieju.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii dostaną dyplomy oraz puchary (miejsca od I do III)
9. Sędziowie: prosimy o wytypowanie z każdego klubu dwóch sędziów. Sędziowie powinni posiadad odpowiedni
strój sędziowski. Wszyscy sędziujący otrzymają bezpłatny posiłek podczas turnieju.
10. Postanowienia koocowe:
 Zawodnik może startowad tylko w jednej kategorii kumite
 W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje Sędzia główny i Organizator
 Organizator nie ubezpiecza zawodników NW
B. Kategorie w KATA (decyduje pas)
Lp. Kategoria Rodzaj kata
1 10-1, 10-2, 9-1, 9-2 I) Kichon Kata Sono Ichi
II) Dowolne Kata Wybrane przez zawodnika
2 8-1, 8-2, 7-1, 7-2 I) Taikyoku Kata Sono Ni
II) Dowolne Kata Wybrane przez zawodnika
3 6-1 i wyżej I) Pinian Kata Sono Ichi
II) Dowolne Kata Wybrane przez zawodnika
W zależności od ilości zgłoszeń kategorie w kata będą również dzielone wiekowo. Sędzia główny podzieli kategorie
w kata w zależności od wieku dopiero po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń.
C. Kategorie w Kumite (decyduje rok urodzenia)
lp Kategoria Czas walki
1 Chłopcy z rocznika 2013-2011 (5-7 lat) -20 kg Walka bezkontaktowa 1 minuta
2 Chłopcy z rocznika 2013-2011 (5-7 lat) +20 kg Walka bezkontaktowa 1 minuta
3 Dziewczynki z rocznika 2013-2011 (5-6 l,7at) -20 kg Walka bezkontaktowa 1 minuta
4 Dziewczynki z rocznika 2013-2011 (5-6 ,7lat) +20 kg Walka bezkontaktowa 1 minuta
Stowarzyszenie NAJDUCH DOJO
IV Turniej Karate o Puchar Prezydenta Miasta
Katowice
kkskarate.pl
najduchdojo.pl
4
5 Chłopcy z rocznika 2010-2009 (8-9 lat) -25 kg Kumite light-contact 1 minuta
6 Chłopcy z rocznika 2010-2009 (8-9 lat) +25 kg Kumite light-contact 1 minuta
7 Dziewczynki z rocznika 2010-2009 (8-9 lat) -25 kg Kumite light-contact 1 minuta
8 Dziewczynki z rocznika 2010-2009 (8-9 lat) +25 kg Kumite light-contact 1 minuta
9 Chłopcy z rocznika 2008-2007 (10-11lat) -30 kg Kumite light-contact 1, minuta
10 Chłopcy z rocznika 2008-2007 (10-11lat) +30 kg Kumite light-contact 1 minuta
11 Chłopcy z rocznika 2008-2007 (10-11lat) +35kg Kumite light-contact 1 minuta
12 Dziewczynki z rocznika 2008-2007 (10-11lat) -30 kg Kumite light-contact 1 minuta
13 Dziewczynki z rocznika 2008-2007 (10-11lat) +30 kg Kumite light-contact 1 minuta
14 Dziewczynki z rocznika 2008-2007 (10-11lat) +35 kg Kumite light-contact 1 minuta
15 Chłopcy z rocznika 2006-2005 (12-13lat) -40 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
16 Chłopcy z rocznika 2006-2005 (12-13lat) -45 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
17 Chłopcy z rocznika 2006-2005 (12-13lat) +45 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
18 Dziewczynki z rocznika 2006-2005 (12-13lat) -40 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
19 Dziewczynki z rocznika 2006-2005 (12-13lat) -45 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
20 Dziewczynki z rocznika 2006-2005 (12-13lat) +45 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
21 Chłopcy z rocznika 2004-2003 (14-15 lat) – 50 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
22 Chłopcy z rocznika 2004-2003 (14-15 lat) – 55kg Kumite semi contact 1,5 minuty
23 Chłopcy z rocznika 2004-2003 (14-15 lat) + 55 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
24 Chłopcy z rocznika 2004-2003 (14-15 lat) +60 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
25 Dziewczynki z rocznika 2003-2002 (14-15 lat) – 50 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
26 Dziewczynki z rocznika 2003-2002 (14-15 lat) – 55kg Kumite semi contact 1,5 minuty
27 Dziewczynki rocznika 2003-2002 (14-15 lat) + 55 kg Kumite semi contact 1,5 minuty
 Kumite light contact: gedan- zabronione, chudan- dozwolone, jodan- dozwolone oprócz
obrotowych, frontalnych i opadających
 kumite semi-kontakt : - gedan – dozwolone oprócz obrotowych, chudan – dozwolon- jodan –
dozwolone oprócz obrotowych, frontalnych i opadających
 O starcie zawodnika w danej kategorii decyduje rok urodzenia
 w momencie, gdy w danej kategorii będzie za dużo zawodników, powyższa grupa będzie dzielona według wagi
 jeśli w danej kategorii będzie zbyt mało zawodników, będzie ona łączona z inna grupą
Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w zawodach,
życzą udanego startu oraz wielu sportowych wrażeń !
Stowarzyszenie NAJDUCH DOJO

Cytat dnia

Nie jest trudno pokonać w walce byka. Nawet 800 kilogramowego. Istnieje jednak pewien warunek – nie można się go bać.
Sosai Masutatsu Oyama

Czym jest karate?

Karate to japońska sztuka walki rozwinięta z systemów chińskich, będąca sposobem samoobrony nieuzbrojonej osoby, wykorzystującym techniki uderzeń i kopnięć.

Losowe zdjęcia

Urząd Miasta Nowy Targ
Stowarzyszenie finansowane przez Urząd Miasta Nowy Targ
Wspierają nas: