929349440_note
II Letni Obóz Shinkyokushin, Wrocław 2011


Główny instruktor: Shihan Yasuharu Fujihara 6 Dan ( Japonia )
(Członek Komisji Technicznej WKO)

Pozostali instruktorzy: Shihan Koen Scharrenberg 5 Dan (Holandia)
(Prezydent EKO)
Shihan Jan Bulow 6 Dan (Dania)
Shihan Jesus Talan 6 Dan (Hiszpania)
Sensei Alexander Goncharenko 4 dan (Ukraina)
(Przewodniczący Komisji Sędziowskiej EKO)

Czas, miejsce, rejestracja:

Rozpoczęcie obozu: Wrocław Piątek 26 sierpnia 2011
Pierwszy trening o godz. 18.00
Rozpoczęcie kursu sędziowskiego o godz. 9 - 10.00
Biuro obozu: Rejestracja w dniu 26.08.2011 ul. Paderewskiego 35 (Dom Studencki Spartakus) Biuro obozu czynne od godz. 10:00 – 17.00
Zakończenie obozu: Niedziela 28 sierpnia 2011 po ostatnim treningu
godz. 11.30 - 13.30


Zakwaterowanie, adres:
• Dom Studencki Spartakus ul. Paderewskiego 35, Hotel Olimpia , Wrocław
Cena obozu:
• 550 PLN - 2 raty (I rata 200 zł płatna do 30.06.2011, II rata 350 zł płatna do 30.07.2011), lub płatność w całości.
Pozostałe rzeczy:
• Podczas obozu zostanie przeprowadzony międzynarodowy kurs sędziowski (honorowany przez EKO), koszt kursu wli-czony cenę letniego obozu 2011. Po ukończeniu uczestnicy otrzymają certyfikat zaświadczający uczestnictwo i ukończe-nie kursu sędziowskiego.
• Pamiątkowy T-shirt „Polish Summer Camp 2011” - 25 zł
(na zamówienie przy wysłaniu zgłoszenia, koszulka b. dobrej jakości).
• Sayonara wliczona w cenę obozu.
• Podczas letniego obozu będzie przeprowadzony egzamin na stopnie mistrzowskie 1 - 3 Dan. Zgłoszenia na udział w eg-zaminie, powinny być potwierdzone pisemnie przez właści-wego Branch Chief.
UWAGA:
• Wyżywienie i zakwaterowanie podczas „Polish Summer Camp 2011” zaczyna się od kolacji 26.08.2011, a kończy się 28.08.2011 obiadem.

Rzeczy niezbędne do zabrania:
1. 1-2 dogi oraz obi,
2. Ochraniacze goleni, ochraniacze pięści,
3. Obuwie sportowe,
4. T-shirt treningowy na zmianę,
5. Ręcznik, przybory toaletowe itp.
6. Aktualne ubezpieczenie NNW.
7. Dowód wpłaty i wypełniony formularz rejestracyjny.

Organizator Polish Summer Camp 2011:
Organizatorem obozu jest
Polska Organizacja Shinkyokushinkai
członek Światowej Organizacji Shinkyokushinkai

Termin zgłoszenia i termin wpłaty:

Zgłoszenia i wpłaty do udziału w obozie należy przesłać
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2011 !!!

Po wyznaczonym terminie koszt udziału w obozie jest większy o 100 PLN

Zgłoszenia przez e-mail, fax. bądź listownie:

E-mail: seminar2011@shinkyokushinkai.org.pl
Fax: 071 7503113
Adres: Polska Organizacja Shinkyokushinkai,
ul. Prosta 15/3, 58 – 304 Wałbrzych, Polska

Wpłaty na koto: Kredyt Bank S.A
Konto nr 39 1500 1764 1217 6004 1446 0000
W tytule wpłaty
„Letni obóz Wrocław 2011” oraz swoje nazwisko i imię
Uwaga:
Zgłoszenia do udziału w obozie dokonują Kierownicy Klubów. Osoby nie posiadające ukończonych 18 lat, muszą posiadać pisemną zgodę swoich rodziców lub prawnych opiekunów. Każdy uczestnik obozu, mu-si posiadać, ważne i aktualne ubezpieczenie NNW.
Informacja i kontakt:

Sensei Jacek Baranowski 4 Dan Sensei Wiesław Gwizd 4 Dan
Tel. GSM +48 66 88 17 063 Tel. GSM + 48 603 97 33 52

e-mail: seminar2011@shinkyokushinkai.org.pl

http://www.shinkyokushinkai.org.pl

http://www.pzkk.pl


OSU!

Cytat dnia

Czy choćby najmniejsze osiągnięcie warte jest radości, jeżeli jego zdobyciu nie towarzyszyły ból i łzy?
Sosai Masutatsu Oyama

Czym jest karate?

Karate to japońska sztuka walki rozwinięta z systemów chińskich, będąca sposobem samoobrony nieuzbrojonej osoby, wykorzystującym techniki uderzeń i kopnięć.

Losowe zdjęcia

Urząd Miasta Nowy Targ
Stowarzyszenie finansowane przez Urząd Miasta Nowy Targ
Wspierają nas: